Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině

Číslo projektu: TL05000150 Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA; ÉTA 5 (STA02020TL050) Doba řešení projektu: 01/04/2021 - 31/12/2023 Příjemce: Partneři:: Celková výše podpory / ENKI: 5 261 000 Kč / 1 574 000 Kč Webové stránky: https://fotosyntezavkrajine.cz/ Více informací na: Starfos

Cílem projektu je inovace výuky fotosyntézy na ZŠ a SŠ vedoucí k pochopení možností a limit využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie v době globální klimatické změny cestou exaktního zjištění množství vázané energie a oxidu uhličitého v biomase, uvolněného kyslíku a efektu těchto dějů na chemismus vody a atmosféru. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je digitální platforma obsahující interaktivní učebnici k tématu fotosyntézy suchozemských a vodních rostlin pro 8. a 9. roč. ZŠ a 1. a 2 roč. SŠ, v praxi ověřené a moderními výukovými metodami (orientovanými na žáka) zpracované návody na experimentální úlohy a metodiku pro učitele. Výzkumným rámcem vývoje platformy je „Model didaktické rekonstrukce“, pedagogická metoda využívaná pro inovace výuky přírodovědných předmětů.

V případě zájmu o data o příkonu slunečního záření z meteorologické stanice Domanín, která budou využita ve školní výuce a v praktických cvičeních, prosím kontaktujte: Petra Hesslerová Kontakty