Kontakty

Jméno Činnost Telefon
Ing. Marek Baxa , Ph.D.
 • Biomanipulace
 • Expertní poradenství v oblasti přírodních koupališť - biotopů a zahradních jezírek
 • Maloobjemový převoz živých ryb
 • Rybniční hospodaření šetrné k přírodě
 • Zooplankton
+420 776 616 104
Ing. Iva Baxová Chmelová , Ph.D.
 • Laboratoř
 • Projektová agenda
+420 384 706 120
Ing. Zdeňka Benedová
 • Bibliografie
 • Fytoplankton
 • Hydrobiologické rozbory
+420 384 706 117 +420 602 596 079
RNDr. Richard Faina
 • Obnova rybničních ekosystémů
 • Rybniční hospodaření šetrné k přírodě
Ing. Petr Hanzlík
 • Akvaponické systémy
 • Biomanipulace
 • Ichtyologie
 • Maloobjemový převoz živých ryb
+420 731 634 826
Ing. Václav Hauser
 • Správa operačních systémů, sítě a www stránek
+420 602 189 099
RNDr. Petra Hesslerová , Ph.D.
 • Dálkový průzkum Země
 • GIS
+420 384 706 173
Mgr. Anna Huryna , PhD
 • Analýza dat
 • GIS
+420 384 706 117
Ing. Vladimír Jirka , CSc.
 • Využití sluneční energie v technologických systémech
+420 384 706 117
Ing. Miroslav Kosík
 • Obnova krajiny narušené těžbou
 • Zooplankton
 • Záchranné transfery organismů
+420 736 419 556
Ing. Lenka Kröpfelová , Ph.D.
 • Laboratoř
 • Projektová agenda
 • Umělé mokřady - kořenové ČOV
+420 384 706 120 +420 724 154 828
Ing. Vendula Mikšovská
 • Ekologie krajiny
 • Hydrobiologické rozbory
+420 384 706 120
Ing. Martin Musil , Ph.D.
 • Biomanipulace
 • Ekologie krajiny
 • Obnova vodních nádrží zatížených živinami
 • Rybniční hospodaření šetrné k přírodě
 • Záchranné transfery organismů
+420 773 669 014
doc. RNDr. Libor Pechar , CSc.
 • Ekologie krajiny
 • Fytoplankton
 • Hydrochemická laboratoř
 • Obnova krajiny narušené těžbou
 • Obnova rybničních ekosystémů
 • Obnova vodních nádrží zatížených živinami
doc. RNDr. Jan Pokorný , CSc.
 • Ekologie krajiny
 • Obnova vodních nádrží zatížených živinami
 • Využití sluneční energie v přírodních systémech
+420 384 706 173
RNDr. Ivo Přikryl
 • Expertní poradenství v oblasti nakládání s odpady (sedimenty)
 • Obnova krajiny narušené těžbou
 • Obnova rybničních ekosystémů
+420 604 835 938
Radka Volfová
 • Účtárna
+420 384 706 113
MUDr. Vít Zavadil
 • Monitoring obojživelníků
+420 737 456 146
Ing. Jana Šulcová
 • Expertní poradenství v oblasti nakládání s odpady (sedimenty)
 • Laboratoř
 • Odběr a analýzy vzorků vod a odpadů (sedimentů)
 • Projektová agenda
+420 384 706 120 +420 724 154 829