Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb a Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficitů

Poskytovatel:SZIF Číslo projektu:CZ.1.25/3.4.00/11.00387 a CZ.1.25/3.4.00/13.00445 Doba řešení projektu:2012 - 2014 Navrhovatel: Projektový tým:

Hlavním cílem prvního projektu bylo formulovat požadavky na monitoring kvality rybničních vod tak, aby zohledňoval specifické procesy v rybničních nádržích. Tj. sezónní dynamiku sledovaných parametrů a zároveň, do jaké míry jsou parametry kvality vody ovlivněné vlastním rybářským hospodařením.

Druhý navazující projekt měl za cíl rozklíčovat a popsat za jakých okolností dochází v současné době ke kyslíkovým deficitům v rybničních nádržích. Zároveň navrhnout možná opatření/metody eliminace těchto rizikových jevů.

Celkem bylo do projektů zahrnuto více jak 40 rybníků, přičemž zohledněny byly výsledky, nad rámec závazných lokalit, z více jak 100 rybníků.

Detailní výsledky naší práce jsou k dispozici v tištěné podobě formou „Technické zprávy projektu“, jako jednoho z povinných výstupů.