Education for Plant Literacy

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-000030213 Program: Erasmus+ Key Action 2 Partnerships for Cooperations Doba řešení projektu: 01/01/2022 - 31/01/2024 Hlavní řešitel: Další řešitelé: Celková výše podpory / ENKI: 367 725 EUR / 54 431 EUR Více informací na: https://planteducation.eu/

Špatná znalost rostlin a jejich role v našem prostředí, jsou významnými problémy dnešní společnosti. Hospodaření v krajině vede z důvodu nízké úrovně znalostí o rostlinách k nárůstu kontinentálního sucha, zvýšení lokálních teplot, posunu k aridnímu klimatu přerušovanému přívalovými dešti a klimatickými extrémy, i erozi půdy. To jsou důvody, proč je zanedbávání funkcí rostlin považováno za „kámen úrazu“ udržitelného rozvoje. Počátky této negramotnosti jsou iniciovány ve školním vzdělávání. Rostliny jsou pro studenty méně atraktivní než zvířata; učení botaniky je považováno za nudné a obtížné. Dále je v přírodovědném vzdělávání nedostatečně zastoupeno nebo opomenuto několik klíčových témat, jako je role transpirace v klimatizační funkci vegetace, role vegetace v koloběhu vody v krajině nebo interakce rostlina – atmosféra. Pro zajištění udržitelné ekonomiky a životního prostředí do budoucna je nutné zlepšit gramotnost veřejnosti o rostlinách a zvýšit atraktivitu výuky botaniky multidisciplinárním přístupem. Z těchto důvodů je nezbytná inovace v botanickém vzdělávání, počínaje již inovací přípravy učitelů na univerzitách.

Cílem projektu je proto vytvoření edukačních materiálů, pořádání seminářů a proškolení pedagogů pro různé vzdělávací úrovně s hlavním tématem rostliny - sluneční záření-voda –atmosféra-půda- krajina.