Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer

Poskytovatel:GAČR Číslo projektu:17-09310S Hlavní panel:P504 - Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů Doba řešení projektu:03/2023 - 03/2023 Navrhovatel: Projektový tým:

Cílem projektu je prozkoumat diverzitu a dynamiku planktonu, hlavní zástupce a jejich funkční Cíle projektu vlastnosti, a stanovit primární produkci, respiraci, mobilizaci živin a účinnost produkce v hypertrofních rybnících, což umožní testovat a zpřesnit s tím spojené obecné ekologické hypotézy.