News

  • Vzorkování sedimentů z velkých hloubek (až 50 m)

    15. 02. 2021

    Vzorkování sedimentů z velkých hloubek (až 50 m)   Kontakt: Ing. Jana Šulcová tel: 724 154 829, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Naše laboratoř rozšířila nabídku vzorkování sedimentů o možnost vzorkování v libovolných hloubkách…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Ekologické funkce krajiny definují toky energie, vody a látek. Hlavním předpokladem rozumného využívání krajiny je pochopení úlohy energie a jejího dynamického činitele - vody. Pro funkční (zdravou) krajinu je charakteristický uzavřený (krátký) koloběh vody. Předpokladem pro uzavření vodního koloběhu je dostatečné zásobení vodou a přítomnost funkčních porostů se schopností vysoké evapotranspirace, jako jsou lesy a mokřady. Za optimálních podmínek se na evapotranspiraci spotřebuje až 80 % dopadající sluneční energie (viz Obr. 1). Vodní pára pak na chladnějších místech nebo po nočním ochlazení kondenzuje a tvoří se místní srážky či rosa. Energie uložená ve formě skupenského tepla se po kondenzaci uvolňuje a přispívá k vyrovnávání teplotních rozdílů mezi dnem a nocí a mezi místy. Voda cirkuluje v malých množstvích na krátké vzdálenosti. Časté a pravidelné místní srážky udržují vyšší hladinu spodní vody.

Dojde-li v důsledku lidské činnosti k rozsáhlému narušení přirozeného vegetačního pokryvu (velké zemědělské plochy, městské zástavby, krajina narušená povrchovou těžbou), vodní cyklus se otevírá. Voda cirkuluje převážně v otevřeném (dlouhém) koloběhu. Sluneční energie se přeměňuje hlavně na teplo, evapotranspirace je vzhledem k nedostatku vegetace a vody nízká. Dochází k výrazným výkyvům teploty v průběhu dne. Vodní pára je teplým vzduchem unášena daleko odtud a kondenzuje nad mořem, pobřežím či vzdálenými pásmy hor. Většina vypařené vody se tedy z krajiny ztrácí. Srážky přicházejí převážně od moře, jsou méně časté a značně kolísají v rozsahu. Hladina podzemní vody v důsledku nepravidelných srážek silně kolísá. Půda se přehřívá a vysušuje a snižuje se její schopnost zadržovat vodu a látky. V suché prohřáté půdě probíhá oxidativní rozklad organické hmoty rychleji než v půdě nasycené vodou.

Společnost ENKI, o.p.s. se dlouhodobě zabývá možnostmi zlepšení základních ekologických funkcí kulturní krajiny, ať v projektech zaměřených na vývoj metod stanovení toků energie a látek v ekosystémech s implikací na fungování krajiny nebo v projektech měřících odtoky látek a vody ze zemědělského povodí s možností začlenění odtékajících živin do potravního řetězce v rybničním hospodaření.

Společnost ENKI, o.p.s. se dlouhodobě zabývá také managementem a rekultivací antropogenně ovliněných lokalit, např. lokalit poznamenaných povrchovou těžbou apod.

dunajovice