Print this page

Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup

Published in: Knihy

M. Eiseltová (ed.):
(Wetlands einternational publ., 1996, 190 str., ISBN 1 900 442 12 4)
Přeloženo z anglického originálu Restoration of lake ecosystems- a holistic approach (1994).
Finančně podpořily: Britská vláda, MŽP ČR, MŠMT ČR, GAČR, PHARE, Botanický ústav AVČR