News

  • Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate

    05. 03. 2013

    Časopis SCIENTIFIC AMERICAN publikoval článek Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate, který se zabývá problematikou odlesňování ve východní Africe. Cituje přitom doc. Jana Pokorného, t.č. ředitele naší společnosti ENKI. Článek…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup

| K2_BACK Knihy

M. Eiseltová (ed.):
(Wetlands einternational publ., 1996, 190 str., ISBN 1 900 442 12 4)
Přeloženo z anglického originálu Restoration of lake ecosystems- a holistic approach (1994).
Finančně podpořily: Britská vláda, MŽP ČR, MŠMT ČR, GAČR, PHARE, Botanický ústav AVČR