News

další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup

| K2_BACK Knihy

M. Eiseltová (ed.):
(Wetlands einternational publ., 1996, 190 str., ISBN 1 900 442 12 4)
Přeloženo z anglického originálu Restoration of lake ecosystems- a holistic approach (1994).
Finančně podpořily: Britská vláda, MŽP ČR, MŠMT ČR, GAČR, PHARE, Botanický ústav AVČR