Print this page

Nové přístupy k hospodaření na rybnících

Published in: Aktuality | Zobrazeno: 104×

Nové přístupy k hospodaření na rybnících - Tisková konference

Dobrý den,

rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci prezentující nové přístupy k hospodaření na rybnících:

Dlouhodobě se snažíme hledat odpovědi na otázky:

  • Lze přírodě blízké rybářské hospodaření využít jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů?
  • Může jít ekonomický zisk ruku v ruce se zvýšením biodiverzity nebo stojí proti sobě?
  • Lze najít společnou řeč mezi vlastníky a uživateli rybníků a zájmy ochrany přírody?
  • Mohou určité kompromisy na obou stranách vést ke zlepšení stavu rybníků jako ekosystémů?
  • Je využití alternativních obsádek na rybnících se zvláštním statutem ochrany přírody cestou ke zlepšení stavu ekosystémů?
  • Mohu šetrně hospodařit na rybnících a přesto nebýt ztrátový?

Na všechny vaše otázky zodpoví erudovaní odborníci ze společnosti ENKI, o.p.s. a z Rybářské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:
Ing. Marek Baxa, Ph.D. – ředitel ENKI, o.p.s., hydrobiolog
Ing. Petr Hanzlík – vědecký pracovník ENKI, o.p.s., hydrobiolog
Ing. Ján Regenda, Ph.D. – akademický pracovník FROV JČU, laboratoř aplikované hydrobiologie

Kdy: 10.5.2023 v 10 hodin.
Kde: Rabenštejnská věž (1. patro), Panská 207/4, České Budějovice

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kröpfelová, Ph. D, (mobil: +420 724 154 828)
Předem děkuji za potvrzení účasti do úterý 9.5.2023 do 09:00 na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rybnik1

Od loňského roku hospodaříme v jižních Čechách, Brdech a na Karlovarsku na deseti rybnících s různými limity z hlediska ochrany přírody – ať už jde o umístění v chráněné krajinné oblasti nebo přírodní rezervaci či o prohlášení za národní přírodní památku.

Pro každou lokalitu vybíráme vhodný způsob hospodaření zohledňující stav konkrétního ekosystému. Jednotlivé způsoby hospodaření přitom mohou být dramaticky rozdílné. Vždy záleží, čeho chceme dosáhnout: k potlačení invazních druhů ryb je vhodný chov dravých ryb, jako je štika nebo candát. Naopak nasazení býložravých ryb, například amurů, pomůže v rybníce potlačit expanzivní druhy rostlin. Rybí obsádky musí být ve správném druhovém složení i velikosti. Tímto způsobem můžeme zvýšit biodiverzitu a zároveň zajistit, aby byl chov v daném rybníce ziskový.

Jako bonus v tomto přístupu k hospodaření vyhledáváme a identifikujeme původní populace ohrožených nebo ustupujících druhů ryb. Díky umělému či poloumělému výtěru pak vracíme do přírody dříve běžné druhy jako karas obecný, hrouzek obecný, slunka obecná nebo střevle potoční.

Last modified on Wednesday, 03 May 2023 12:18