News

  • Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate

    05. 03. 2013

    Časopis SCIENTIFIC AMERICAN publikoval článek Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate, který se zabývá problematikou odlesňování ve východní Africe. Cituje přitom doc. Jana Pokorného, t.č. ředitele naší společnosti ENKI. Článek…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB VTP ENKI

| K2_BACK Aktuality | Zobrazeno: 262×

 

Modernizace a rozšíření služeb VTP ENKI za účelem zkvalitnění expertní činnosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality 

  

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

2014 - 2020

 PROGRAM SLUŽBY INFRASTRUKTURY

VIII. výzva

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_366/0025662

Popis projektu v detailu položky (Číst dál...)

Popis projektu:

Projekt vychází z dlouhodobé rozvojové strategie společnosti ENKI, jejímž klíčovým pilířem bylo vybudování a následný provoz a rozvoj vědeckotechnického parku. Tento projekt řeší potřebu dalšího funkčního a technologického rozvoje, který je dán především rostoucími požadavky na intenzivnější spolupráci v oblasti smluvního a kolaborativního výzkumu a vývoje. VTP ENKI stále registruje zvýšený zájem z řad inovativních firem a terciárního sektoru, a to jak od tuzemských organizací, tak i od zahraničních subjektů na využití technických kapacit a především dlouholetých vědeckých znalostí expertů a odborných pracovníků.

Projekt řeší nutnou potřebu modernizace vybavení a rozšíření služeb VTP ENKI. Tato potřeba je vyvolána vzrůstajícími požadavky o nabízené služby zejména z oblasti aplikovaného výzkumu zaměřeného na kvalitu vod, a dalších doprovodných služeb.

V rámci projektu se zaměříme na několik oblastí zkapacitnění VTP tak, aby mohl reagovat na nové trendy a zintenzivnit spolupráci v oblasti VaV mezi podnikatelským a vědeckovýzkumným sektorem s přímým dopadem na nárůst počtu konkrétních spoluprací v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a požadované kvality.

V první řadě dojde k pořízení moderních a efektivních investic jako vybavení pro laboratoře, která umožní efektivnější a rychlejší zpracování vzorků získaných v terénu. Bude vytvořen standardizovaný postup záznamu dat v terénu a jejich transfer do laboratoře. Zprovozněna bude databáze vzorků s nástroji pro analýzy dat a kontroly chybovosti. Pro tyto účely bude pořízeno vyspělé laboratorní a terénní měřící zařízení, včetně spolehlivého záznamu dat a jejich následného transferu, zpracování a vizualizace.

V souvislosti s pořízením výše uvedených investic bude také potřeba i neinvestičních nákladů spojených se službami expertů v rámci nastavení datových analýz, transferu dat z přístrojů a tvorby databáze. Dále budou pořízeny služby spojené se školením v rámci užívání nových technologií a propagace nových služeb VTP ENKI.

Modernizace a upgrade současného vybavení je důležitým předpokladem pro udržení kvalitativní úrovně i pro rozšíření nabízených služeb. VTP ENKI tak v rámci projektu plánuje rozšířit své portfolio o níže uvedené služby:

  • Provoz nové experimentální laboratoře
  • Provoz a pronájem přístrojového a odběrového vybavení
  • Komplexní péče o drobné vodní nádrže, zejména rybníky - voda, sediment, biota
  • Tvorba ideových studií v návaznosti na optimalizaci kvality vody v nádržích a zadržení vody v krajině
Last modified on Friday, 18 March 2022 13:10