Print this page

Urban Green SARCA

Published in: Ke stažení

Plugin QGIS pro analýzu radioaktivní kontaminace vegetačního krytu v (převážně) městském prostředí (Autor: Jakub Brom)

Vývoj modulu QGIS Urban Green SARCA byl podpořen projektem Ministerstva vnitra České republiky č. VH20172020015.

Pro bližší popis položku otevřete... (Číst dál...)

Odkaz: (https://github.com/JakubBrom/UrbanSARCA)

Modul Urban Green SARCA (USG) je nástroj GIS vytvořený za účelem odhadu depozice radionuklidů na povrchu vegetace a půdy nebo v oblastech bez vegetace v rané fázi radiační havárie.

Modul umožňuje odhadnout radioaktivní kontaminaci vegetačního krytu pomocí satelitních snímků, údajů o depozici celkové radioaktivity a údajů o množství srážek během radiační nehody.

USG poskytuje „první pohled“ na prostorové informace o radioaktivní kontaminaci vegetace a půd na velkých plochách velmi jednoduchým způsobem, a je tak použitelným nástrojem pro rozhodující orgány v případě radiační nehody.

Využití modulu je vhodné zejména pro oblasti, kde není dobře zdokumentován vegetační kryt a množství biomasy.

Instalace
Stáhněte si (https://github.com/JakubBrom/UrbanSARCA) plugin ve formátu zip a přidejte jej do QGIS pomocí správce pluginů (Pluginy / Správa a instalace pluginu). Plugin Urban Green Sarca je k dispozici pro QGIS 3.+

Last modified on Thursday, 15 April 2021 11:04