News

  • Pozvánka na konferenci Slunce - voda - vegetace - klima

    01. 10. 2021

    Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchPedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíchve spolupráci s ENKI, o.p.s. a Městem DačiceVás srdečně zvou na konferenci Slunce – voda – vegetace –…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Projekt HORIZONT 2020

| K2_BACK Projekty

 

Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe

(Účinné využívání evropských zdrojů pro udržitelné a navzájem propojené hospodaření v oblastech voda-půda-potraviny-energie-klima)

 

Poskytovatel: Evropská Unie
Číslo projektu: 689150 — SIM4NEXUS — H2020-WATER-2014-2015/H2020-WATER-2015-two-stage
Název programu: HORIZON 2020
Doba řešení projektu: 06/2016 – 05/2020
Hlavní řešitel: Stitching Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Wageningen University & Research - Netherlands)
Projektový tým:

Panepistimio Thessalias (Greece)
The University of Exter (United Kingdom)
Stichting IHE Delft (Netherlands)
Potsdam Institut Für Klimafolgenforschung (Germany)
Universidad Politecnica De Madrid (Spain)
Universita Commerciale Luigi Bocconi (Italy)
United Nations University (Japan)
Stichting Katholieke Universiteit (Netherlands)
Kungliga Tekniska Hoegskolan (Sweden)
Uppsala Universitet (Sweden)
Fundacio EURECAT (Spain)
Universita Degli Studi di Sassari (Italy)
ENKI, o.p.s. (Czech Republic)
Ministerie Van Infrastructuuren En Milieu (Netherlands)
DHI (Denmark)
South West Water Limited (United Kingdom)
Acteon Sarl (France)
Epsilon Malta Limited (Malta)
Cambridge Econometrics Limited (United Kingdom)
Strane Innovations SAS (France)
Fresh-Thoughts Consulting GmbH (Austria)
Baltijas Vides Forums (Latvia)
Azerbaycanda Vetendas Cemiyyetinininkisafina Yardim Assosiasiyasi (Azerbaijan)
Obcianske Zdruzenie MVO L´udia a Voda Košice (Slovakia)
European Water Supply and Sanitation Technology Platform (Belgium)

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

 
odkaz na www stránky: HORIZONT 2020, www.sim4nexus.eu

 

Anotace projektu:

Hlavním cílem je uceleně informovat, propojovat a utvářet politiku pro základní, životně důležité oblasti: VODA, PŮDA, ENERGIE, KLIMA, POTRAVINY. Projekt se zabývá tématy jako: účinné využívání zdrojů, zemědělské přístupy, biologická rozmanitost, ekosystémové služby a v neposlední řadě i ekonomickými aspekty.

Cíle projektu:

1.    Vývoj metodik a přístupů pro integraci a využití tematických modelů (CAPRI, SWIM, etc.)

2.    Vytvoření geoplatformy pro sdílení a integraci veřejně přístupných dat a metadat pro rozhodovací procesy v oblastech voda – klima – energie – půda – potraviny (NEXUS)

3.    Analýza legislativy, koncepcí a strategií, které vycházejí z dosud známých vztahů mezi jednotlivými prvky NEXUS

4.     Vývoj web-based Serious Game – vizualizační a interaktivní nástroj pro celý NEXUS koncept, sloužící pro simulaci rozhodovacích procesů; validace na základě dat z 12 případových studií

ENKI se v přeshraniční studii (spolupráce s Potsdam Institut Für Klimafolgenforschung, Německo a Obcianske Zdruzenie MVO L´udia a Voda Košice, Slovensko) zaměřuje na hodnocení velkých půdních bloků ve vztahu k distribuci sluneční energie a vodnímu cyklu. Do tématických modelů se snaží implementovat význam vegetace pro tvorbu lokálního klimatu a vodní cyklus. Zaměřuje se na možnosti změny struktury a fungování krajiny pomocí integrace mokřadů. Zabývá se analýzou Společné zemědělské politiky ve vztahu k: trvale udržitelnému hospodaření v krajině, retenci vody a látek, tvorbě lokálního klimatu. 

Last modified on Monday, 24 April 2017 09:48