Print this page

Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb a Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficitů

Published in: Projekty

 

Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb a Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficitů

 

Poskytovatel: SZIF
Číslo projektu: CZ.1.25/3.4.00/11.00387 a CZ.1.25/3.4.00/13.00445
Název programu: Operační program rybářství, opatření 3.4., pilotní projekty
Doba řešení projektu: 2012 a 2014
Řešitel: Rybářství Třeboň, a.s.
Spoluřešitel: ENKI, o.p.s.
Odpovědná osoba:  

Hlavním cílem prvního projektu bylo formulovat požadavky na monitoring kvality rybničních vod tak, aby zohledňoval specifické procesy v rybničních nádržích. Tj. sezónní dynamiku sledovaných parametrů a zároveň, do jaké míry jsou parametry kvality vody ovlivněné vlastním rybářským hospodařením.

Druhý navazující projekt měl za cíl rozklíčovat a popsat za jakých okolností dochází v současné době ke kyslíkovým deficitům v rybničních nádržích. Zároveň navrhnout možná opatření/metody eliminace těchto rizikových jevů.

Celkem bylo do projektů zahrnuto více jak 40 rybníků, přičemž zohledněny byly výsledky, nad rámec závazných lokalit, z více jak 100 rybníků.

Detailní výsledky naší práce jsou k dispozici v tištěné podobě formou „Technické zprávy projektu“, jako jednoho z povinných výstupů.

Last modified on Wednesday, 18 January 2017 08:22