Print this page

Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí

Published in: Projekty

 

Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí

 

Poskytovatel: TAČR
Číslo projektu: TA04020123
Název programu: TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Doba řešení projektu: 2014 - 2017
Řešitel: ENKI, o.p.s.
Spoluřešitel: Plosab, s.r.o.
Odpovědná osoba: ing. Lenka Kröpfelová Ph.D.

 Průběžná zpráva projektu ke stažení zde : pdf

Cílem projektu je komplexní přístup k řešení problematiky recyklace živin a látek v mikropovodí s využitím sacího bagru, integrované stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a obohacujících prvků a geotextilních vaků. Pro dosažení cílů bude provedeno:
• zachycení a úprava jemného rybničního sedimentu (bohatého na živiny, zejména na fosfor) při odbahnění do geotextilních vaků, a tím výrazné zlepšení kvality odtékající vody
• přídavkem vhodného flokuantu k těženému sedimentu dojde k dosažení vyššího zahuštění, a tím zkrácení doby uložení sedimentu na mezideponii
• snížení množství transportovaného sedimentu ke konečnému uživateli (snížení nákladů na dopravu)
• zlepšení úživných vlastností sedimentu obohacením uhlíkem a dusíkem a upravením jejich poměru vzhledem k využitelnosti pro rostliny • využití často opomíjené ekosystémové funkce rybníků - kumulace látek z povodí – kalkulace ekosystémové služby rybníků
• vývoj a výroba integrované stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a obohacujících látek

videoreportáž z projektu ke shlédnutí (youtube)

Last modified on Wednesday, 18 January 2017 08:31