News

  • Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate

    05. 03. 2013

    Časopis SCIENTIFIC AMERICAN publikoval článek Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate, který se zabývá problematikou odlesňování ve východní Africe. Cituje přitom doc. Jana Pokorného, t.č. ředitele naší společnosti ENKI. Článek…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí

| K2_BACK Projekty

 

Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí

 

Poskytovatel: TAČR
Číslo projektu: TA04020123
Název programu: TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Doba řešení projektu: 2014 - 2017
Řešitel: ENKI, o.p.s.
Spoluřešitel: Plosab, s.r.o.
Odpovědná osoba: ing. Lenka Kröpfelová Ph.D.

 Průběžná zpráva projektu ke stažení zde : pdf

Cílem projektu je komplexní přístup k řešení problematiky recyklace živin a látek v mikropovodí s využitím sacího bagru, integrované stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a obohacujících prvků a geotextilních vaků. Pro dosažení cílů bude provedeno:
• zachycení a úprava jemného rybničního sedimentu (bohatého na živiny, zejména na fosfor) při odbahnění do geotextilních vaků, a tím výrazné zlepšení kvality odtékající vody
• přídavkem vhodného flokuantu k těženému sedimentu dojde k dosažení vyššího zahuštění, a tím zkrácení doby uložení sedimentu na mezideponii
• snížení množství transportovaného sedimentu ke konečnému uživateli (snížení nákladů na dopravu)
• zlepšení úživných vlastností sedimentu obohacením uhlíkem a dusíkem a upravením jejich poměru vzhledem k využitelnosti pro rostliny • využití často opomíjené ekosystémové funkce rybníků - kumulace látek z povodí – kalkulace ekosystémové služby rybníků
• vývoj a výroba integrované stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a obohacujících látek

videoreportáž z projektu ke shlédnutí (youtube)

Last modified on Wednesday, 18 January 2017 08:31