Print this page

Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

Published in: Projekty

Cílem projektu je vytvořit multidisciplinární a interdisciplinární systém spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi pro rozvoj energeticky účinných a k životnímu prostředí šetrných technologií, systémů, zařízení, komponent, metodik a strategií pro inteligentní budovy v regionech. Projekt je rozdělen do šesti pracovních skupin, které si navzájem předávají informace pro vytvoření ucelených systémů a metodik.

Projekt má v průběhu 6 let celkem 40 milníků, 75 výstupů a 37 výsledků. Bližší informace jsou na stránkách projektu:
http://www. inteligentniregiony.cz .

Last modified on Wednesday, 18 January 2017 08:29