News

  • Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate

    05. 03. 2013

    Časopis SCIENTIFIC AMERICAN publikoval článek Clearing Forests May Transform Local—and Global—Climate, který se zabývá problematikou odlesňování ve východní Africe. Cituje přitom doc. Jana Pokorného, t.č. ředitele naší společnosti ENKI. Článek…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Voda ve městě a v krajině

| K2_BACK Konference, semináře, kurzy

 

Seminář "Voda ve městě a v krajině" proběhl úspěšně

 

Dne 29.1. 2015 se v Kulturním kongresovém centru Roháč v Třeboni konal seminář Voda ve městě a v krajině. Kulturní sál byl naplněn doslova do posledního místa zejména účastníky z obcí, státní správy, vodohospodáři a organizátoři museli bohužel kvůli kapacitě sálu další zájemce odmítat.
Seminář, který společně uspořádalo město Třeboň a společnost ENKI o.p.s. byl zaměřen na nutnost šetrného hospodaření s dešťovou vodou a to nejen v urbanizovaném území, ale i ve volné krajině. I když si to mnohdy neuvědomujeme, ovlivňujeme svými zásahy v krajině negativně koloběh vody a tím i mohutné toky sluneční energie.

 

Seminář moderoval Jan Pokorný, ředitel ENKI o.p.s., člen komise MŽP proti suchu. Zcela jistě všechny v sále zaujal s přednáškou Jak člověk krajinu a města odvodňuje a co to znamená pro místní klima. Z nedalekého zahraničí nás se svou prezentací seznámil slovenský hydrolog a předseda občanského sdružení Ludia a voda, Michal Kravčík, který ve své přednášce varoval před důsledky nekontrolovatelného vysušování pevnin, což souvisí s vysušováním krajiny a narušování tzv. malých hydrologických cyklů. Současně na konkrétních, finančně nenáročných příkladech ze Slovenska, Indie a Portugalska ukázal, jak lze navrátit krajině schopnost zadržovat vodu. Pracovník Povodí Vltavy s.p. Jindřich Duras ve své prezentaci Jak souvisí hospodaření s vodou ve městech s růstem sinic v přehradách, upozornil na rozkolísanost hydrologického režimu hlavně drobných vodních toků díky nárůstu zpevněných ploch, což vede ke ztrátě biodiverzity a samočistících schopností ve vodním prostředí. Odlehčované dešťové vody z jednotné kanalizace či z obtoků ČOV jsou významným zdrojem živin pro sinice ve vodních nádržích. Dalším přednášejícím tentokrát z Německa byl známý propagátor střešních zahrad Marco Schmidt z Technische Universität Berlin, s jeho přednáškou Zelené (živé) fasády – vertikální zahrady a zadržení dešťové vody příklady z Berlína. Vertikální zahrady představují možnost ozelenit město i na místech, kde by klasická výsadba zeleně nebyla možná, při zachování výhod standardních zelených fasád. Na příkladech z Berlína jak zelené střechy a fasády výrazně snižují v létě teplotu a výrazně snižují náklady na klimatizaci. Zpátky do reality světa úředního nás vrátila Simona Ťoupalíková z odboru územního plánování a stavebního řádu a Jaroslav Fliegel z odboru životního prostředí, oba z MěÚ Třeboň, kteří upozornili na legislativní a technické předpisy k aplikaci hospodaření s dešťovou vodou v ČR.

Třešničkou na dortu byl profesor Jan Čermák z Mendelovy univerzity v Brně s jeho přednáškou a názornými ukázkami toku vody ve stromech, fungování kořenů, listů a jehlic. Vzhledem k tomu, že celý čtyřhodinový přednáškový maratón bez přestávky vydrželi téměř všichni posluchači, je zřejmé, že problematika hospodaření s dešťovou vodou je velmi aktuálním a vyhledávaným tématem. Doufáme, že seminář vyprovokoval všechny zúčastněné k zamyšlení a uvědomění si skutečnosti, že s dešťovou vodou nelze zacházet jako s vodou odpadní a že zeleň ve městech není pouhou dekorací.

Václava Fliegelová, odbor životního prostředí Třeboň

Prezentace ze semináře je možné shlédnout v Aktualitách na webu www.stromytrebonska.cz

 

Last modified on Saturday, 15 August 2015 11:56