News

  • Česku pomůžou v boji se suchem zbytkové jámy po těžbě uhlí

    29. 07. 2019

    Česku pomůžou v boji se suchem zbytkové jámy po těžbě uhlí   Nedávno jsme byli požádáni, zda bychom mohli nějak komentovat naše občasné tvrzení, že jezera v jamách po těžbě uhlí…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín

| K2_BACK Projekty

 

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín

 

Poskytovatel: MV ČR
Číslo projektu: VG2VS/181
Doba řešení projektu: 2012 - 2015
Hlavní řešitel: ENKI, o.p.s. Třeboň
Projektový tým: ENKI, o.p.s. Třeboň,
ZF JČU České Budějovice,
FŽP ČZU Praha,
SURO, v.v.i. Praha
Kontaktní osoba: RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.

 

Anotace projektu

Zkušenosti z případů radioaktivní kontaminace, zejména havárie JE v Černobylu, ukázaly, že následky rozsáhlé a dlouhotrvající kontaminace jsou závažné, poměry v zasažených územích jsou složité a mají mnoho rozměrů. Cílem projektu je snížení dopadů radioaktivní kontaminace krajiny zvýšením retence a kumulační schopnosti prvků krajiny se zaměřením na retenční lokality, agroekosystémy a drobnou hydrologickou síť aplikované na příkladu zóny havarijního plánování JE Temelín.