Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Vědecko-technický park

V roce 2004 byla zahájena činnost vědeckotechnického parku "Třeboňské inovační centrum" po dokončení I. etapy výstavby. V jejím rámci bylo vybudováno téměř 700 m2 nových ploch jako investic ENVI s.r.o s podporou MPO ČR (v rámci programu PARK II.). Současná výměra areálu TIC v Třeboni (říjen 2005) tak představuje plochu přes 1000 m2.

Činnost vědeckotechnického parku, jehož zakladateli a provozovateli jsou společnosti ENVI, s.r.o. a ENKI o.p.s., byla zahájena v roce 2004 po ukončení první etapy výstavby. Třeboňské inovační centrum je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

Hlavními partnery TIC jsou Jihočeská univerzita České Budějovice Ústav fyzikální biologie, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR a ČVUT Praha, Fakulta Strojní. V současnosti sídlí v areálu TIC 10 subjektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovační podnikání.

V letech 2005-7 proběhla druhá etapa realizace TIC jako jeden z projektů Operačního programu průmysl a podnikání - program PROSPERITA, která by měla rozšířit využitelnou plochu o dalších více než 500 m2. Projekt byl spolufinancován i Jihočeským krajem.

Provoz TIC je podporován Operačním programem Podnikání a inovace – programem Prosperita.

 

Poslání a cíle TIC

Obsahové zaměření vědeckotechnického parku v Třeboni bylo zvoleno tak, aby se využila podnikatelská tradice a zkušenosti zakladatele, společnosti ENVI, s.r.o. a výzkumná aktivita ENKI, o.p.s., jakožto spoluprovozovatele, a přitom se umožnil rozvoj i zcela nových aktivit.


Třeboňské inovační centrum zahrnuje:

  • centrum aplikovaného výzkumu
  • inovační podnikání (včetně podnikatelského inkubátoru)

 

Centrum aplikovaného výzkumu zajišťuje obecně prospěšná společnost ENKI. Podílí se na něm významně rovněž pracoviště Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. Zvláštní smlouva je uzavřena s Jihočeskou univerzitou a Strojní Fakultou ČVUT.

Podnikatelský inkubátor je nedílnou součástí aktivity TIC. Jeho smyslem je vznik nových aktivit, popř. nových firem, živností či podniků zaměřených přednostně na technologické inovace nebo na transfer technologií. Zakladatel vědecko-technického parku poskytne vybrané přístrojové a kancelářské vybavení pro využití v prostorách vědecko-technického parku.


Hlavní zaměření TIC

a) Solární a jiné energetické programy

   Výzkum a vývoj solárně energetických fasád, vývoj a výroba optických rastrů pro aktivní i pasivní využívání sluneční energie.

   Uzavřené systémy skleníkového hospodářství a destilace vody za použití solárních technologií na bázi Fresnelových čoček

   Návrhy prototypů zařízení, například spojení lineárních rastrů a fotovoltaiky, které je potřeba technologicky finalizovat a vyrábět

   Návrhy ve stadiu projektů na malá sídliště s nízkou energetickou náročností, v nichž se integruje architektonické řešení, prvky alternativní energie a recyklace

   Využití biomasy pro energetické účely - bioplyn

b) Strojírenská ekotechnika

   Inovace, prototypy, typová zařízení v ekologickém strojírenství se zvláštním zaměřením na hydraulické systémy a selektivní sací systémy

c) Inovace a podnikání v oblasti jemné mechaniky a optiky

   Vybavení a provoz laboratoře pro optiku a jemnou mechaniku

e) Využívání kořenových čistíren

   Využívání kořenových čistíren odpadních vod v zemědělské krajině pro recyklaci látek a dočišťování vody

f) Biotechnologie

   Řízená kultivace řas na produkci biomasy, různé způsoby kultivace na plošinách, v trubicích a specielně zkonstruovaných bioreaktorech, využití technologie a systémů v akvakultuře

   Heterotrofní kultivace planktonu recyklací odpadních organických látek jako součást uzavřených systémů - např. skleníkového hospodářství

g) Ekotechniky v oblasti setrvalého hospodaření s látkami v krajině

   Návrhy a projekty obnovy jezerních a rybničních ekosystémů poškozených vysokou trofií a další činností člověka

   Řešení výzkumných a vývojových projektů při zavádění trvale udržitelného hospodaření v krajině s ohledem na vodní a solární cykly


 

logo eu

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály