Důležité

 • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

  Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
 • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

  Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity

| Zpět na: Projekty

 

Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity

 

Poskytovatel: ČR – MŽP, Praha
Číslo projektu: SP/2d3/209/07
Doba řešení projektu: 2007 –2011
Hlavní řešitel: ENKI, o.p.s., Třeboň
Projektový tým: ENKI, o.p.s., Třeboň
Rybářství Třeboň, a.s.
Český nadační fond pro vydru, Třeboň
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

 

Monitoring fytoplanktonu, primární produkce a zooplanktonu (standardizované odběry ve čtrnáctidenních intervalech v sezóně březen – říjen a následně laboratorní analýzy, standardizovaná laboratorní měření ekofyziologických dat a statistické zpracování dat) na 5 modelových rybnících intenzivně a na dalších 40 rybnících extenzivně. Výsledky byly srovnávány v řadě let 2008 – 2010/2011. Kvalita těchto dat a výsledků umožňuje podstatná zevšeobecnění, za nejvýznamnější z nich pak lze považovat následující:

 • Vyšší intenzita hospodaření potlačuje rozvoj hrubého zooplanktonu s dostatečnou filtrační schopností. S tím je spojen rozvoj řas a oscilace fyzikálněchemických proměnných, rizika kyslíkového deficitu a horší podmínky pro chov ryb.
 • Vysoká míra adaptace fytoplanktonu na malou intenzitu ozáření. Zvyšuje se tak podíl planktonních sinic – sinice často tvoří 60% celkové biomasy fytoplanktonu. Dominují zejména v podmínkách, kdy je nižší dostupnost anorganického uhlíku. Pokles alkality může navodit podmínky, které opět podporují rozvoj planktonních sinic.
 • Velikost a složení obsádky ryb má vliv na formování planktonu rybníků a ve svých důsledcích na kvalitu vody. Dopady tohoto mechanismu jsou v podmínkách vysokého stupně eutrofizace oslabené. Dochází tak k rozvoji jak fytoplanktonu, tak větších perlooček. – zejména přes léto.
 • Důležitým závěrem je, že poměr mezi primární produkcí a produkcí ryb se oproti situaci produkčních rybníků v 60.letech minulého století oproti hypotetickým předpokladům mění, což svědčí o nižší účinnosti produkčních procesů. Data z posledních 20ti let dokonce ukazují, že produkce ryb už není v žádném vztahu k velikosti primární produkce.

Publikace:

Naposledy změněno středa, 18 leden 2017 08:59

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

 • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály