Důležité

 • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

  Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
 • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

  Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech, návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace a rozvoje biodiverzity

| Zpět na: Projekty

 

Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech, návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace a rozvoje biodiverzity

 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(Národní program výzkumu II, 2B- Zdravý a kvalitní život)
Číslo projektu: 2B06023
Doba řešení projektu: 2006 –2011
Projektový tým: ENKI, o.p.s. Třeboň, Dukelská 145, 379 01
ČVUT Praha, strojní fakulta ČVUT Praha, ústav přístrojové techniky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

 

Cíle práce:

Navrhnout a realizovat monitorovací systém hodnocení nosné kapacity služeb ekosystémů, založený na měření energetických procesů a látkových toků. Vyvinout potřebnou metodickou, modelovou a přístrojovou základnu pro pozemní měření i dálkový průzkum.

Výsledky projektu

 1. Popis energetických procesů spojenýchdisipací sluneční energie v ekosystémech a jejich význam pro autoregulaci, produkci, ekosystémové funkce a služby, látkové toky a biodiverzitu.
 2. Návrh kvalitativně nového monitorovacího systému (stacionárního a mobilního) pro měření energetických procesů a látkových toků založeného na kombinaci pozemních měření a dálkového průzkumu země.
 3. Navržené a implementované databázové systémy pro ukládání výsledků monitoringu a dalších informací o stavu ekosystému.
 4. Navržené a implementované modely (klasické i kvalitativní) pro krátkodobou predikci stavů ekosystémů.
 5. Definice markantů (kritérií) pro interpretaci a dat získanýchdálkového průzkumu země.

Výstupy:

 • Publikace v recenzovaných časopisech, sbornících a knihách viz seznam literatury
 • Vyvinuté softwarové a hardwarové nástroje jsou funkční a jsou předmětem dvou návrhů patentů a dvou užitných vzorů
 • Experimentální měřící polygon s funkční sítí monitorovacích stanic komunikující se základnou v Třeboni a databází na ČVUT je funkční a data jsou k dispozici po dohodě s řešiteli.
 • Databáze a následné matematické modely energetických procesů byly publikovány
 • Realizovaný prototyp konzole pro začlenění termovize do systému malé vzducholodě umožňující snímat krajinný pokryv je funkční, využívá se a je podán k ochraně jako užitný vzor. Výsledky využívající data z této vzducholodě byly již částečně publikovány a připravují se k souhrnné publikaci.
 • Metoda hodnocení ekologického stavu biotopů a ekologických funkcí/služeb byla publikována společně s projektem VaV MŽP SP/2d3/99/07 (Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů ČR) a testuje se pro kulturní krajinu na základě smlouvy s Ministerstvem zemědělství.

Publikace:

Bíla, J., Jura, J., Pokorný J., Bukovský, I. Qualitative Modeling and Monitoring of Selected Ecosystem Functions. Ecological Modelling. 222 (19), 3640-3650. 2011. ISSN 0304-3800.

Naposledy změněno středa, 18 leden 2017 08:57

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

 • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály