Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb a Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficitů

| Zpět na: Projekty

 

Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb a Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficitů

 

Poskytovatel: SZIF
Číslo projektu: CZ.1.25/3.4.00/11.00387 a CZ.1.25/3.4.00/13.00445
Název programu: Operační program rybářství, opatření 3.4., pilotní projekty
Doba řešení projektu: 2012 a 2014
Řešitel: Rybářství Třeboň, a.s.
Spoluřešitel: ENKI, o.p.s.
Odpovědná osoba:  

Hlavním cílem prvního projektu bylo formulovat požadavky na monitoring kvality rybničních vod tak, aby zohledňoval specifické procesy v rybničních nádržích. Tj. sezónní dynamiku sledovaných parametrů a zároveň, do jaké míry jsou parametry kvality vody ovlivněné vlastním rybářským hospodařením.

Druhý navazující projekt měl za cíl rozklíčovat a popsat za jakých okolností dochází v současné době ke kyslíkovým deficitům v rybničních nádržích. Zároveň navrhnout možná opatření/metody eliminace těchto rizikových jevů.

Celkem bylo do projektů zahrnuto více jak 40 rybníků, přičemž zohledněny byly výsledky, nad rámec závazných lokalit, z více jak 100 rybníků.

Detailní výsledky naší práce jsou k dispozici v tištěné podobě formou „Technické zprávy projektu“, jako jednoho z povinných výstupů.

Naposledy změněno středa, 18 leden 2017 08:22

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály