Důležité

 • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

  Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
 • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

  Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikací pro rozvoj regionů

| Zpět na: Projekty

 

Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikací pro rozvoj regionů

 

Poskytovatel: MŠMT ČR
Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0213
Doba řešení projektu: 2012 – 2014
Hlavní řešitel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Projektový tým: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně
RAWAT consulting s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně
Enki, o.p.s.
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Kontaktní osoba: RNDr. Petra Hesslerová,Ph.D.

 

Cíle projektu:

 • rozvoj spolupráce a šíření znalostí v oblasti DPZ mezi partnery projektu i vzdělávací sférou
 • vybudovaní sítě interdisciplinárních týmů zaměřených na využití DPZ, s propojením na vynikající zahraniční instituce
 • rozvoj využití leteckých hyperspektrálních, termálních a LiDARových dat pro výzkumnou a aplikační sféru
 • spolupráce mezi partnery projektu na vývoji metod pro hodnocení různých typů ekosystémů a jejich složek metodami DPZ:
  - půdní vlastnosti
  - vegetační pokryv vybraných terestrických ekosystémů
  - eutrofizace vod sladkovodních nádrží
  - agroekosystémy a jejich výnosový potenciál
  - teplotní režim krajiny
 • sdílení výzkumných infrastruktur v průběhu řešení projektu i po jeho ukončení
 • vytvoření předpokladů pro pokračování spolupráce i po ukončení projektu formou nových společných projektů

 

OPVK logo

 

 

Naposledy změněno středa, 18 leden 2017 08:33

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

 • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály