Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Třeboňské inovační centrum - provoz

| Zpět na: Projekty

 

Třeboňské inovační centrum - provoz

 

Poskytovatel: MPO ČR
Číslo projektu: PP04/015
Doba řešení projektu: 2011 –2014
Hlavní řešitel: ENKI, o.p.s., Třeboň
Projektový tým: ENKI, o.p.s., Třeboň
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.

 

Odborné zaměření:

- Vývoj a užití metody monitoringu efektu hospodářských zásahů v krajině na teploty (distribuci sluneční energie) a kvalitu vodu. Návrhy zásahů na redukci vodních květů a tlumení teplotních extrémů.
- Poradenství.
- Vzdělávání.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na získání dotace pro částečnou úhradu provozních nákladů na činnost vědeckotechnického parku „Třeboňské inovační centrum „ (TIC). Objekt TIC byl vybudován v létech 2005 – 2007 v rámci projektu OPPP, 1. priorita – Rozvoj podnikatelského prostředí, opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, program PROSPERITA. Žadatelem byla ENKI, o.p.s. Dukelská 145, Třeboň. Investiční náklady byly pod 100 mil. Kč. ENKI, o.p.s. je jedním ze zakladatelů a provozovatelů TIC Třeboň. Dotace bude použita na tu část činnosti TIC, která se zabývá implementací Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Tato směrnice je nejvýznamnějším a zastřešujícím právním předpisem Evropského společenství pro ochranu vod. Její implementace probíhá a bude ukončena do roku 2015. Důslednost, s jakou bude implementace této směrnice v ČR provedena, přímo ovlivní kvalitu vodstev v následujících desetiletích. Dosavadní činnost TIC na tomto poli je v synergii i s řadou opatření probíhajících v České republice, která znamenají zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.
Článek 14 Rámcové směrnice o vodě explicitně předpokládá spoluúčast veřejnosti. Nabízí nevládním organizacím a jiným vzdělávacím a odborným organizacím nové možnosti pro jejich činnost zaměřenou na prosazování veřejného zájmu ochrany přírody. Konkrétní téma ve smyslu Rámcové směrnice EU, které je náplní tohoto projektu je VODA V KRAJINĚ.

Jde o obsáhlé téma a projekt se bude věnovat vybraným následujícím kapitolám:
a) Voda, rostliny, sluneční energie a klima.
b) Vývoj krajiny pod vlivem člověka. Změny využívání krajiny (land use).
c) Eutrofizace vod.
d) Zásahy pro potlačení vodních květů sinic. Dlouhodobá opatření v povodí.

Výstupy projektu:

- Studie teplotních poměrů v krajině a městech pomocí techniky dálkového průzkumu země a standardních meteorologických postupů.
- Studie kvality vody a návrhy technologií k jejímu zlepšení
- Semináře, školení a workshopy v oblasti snižování živinové zátěže a zlepšování mikroklimatu

 

 

 

Naposledy změněno středa, 18 leden 2017 08:49

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály