Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Přednášky

J. Máchová, R. Faina

Havarijní znečistění vod

R. Faina

Ohrožené druhy vodních a mokřadních živočichů - jejich požadavky na prostředí

R. Faina

Povolení pro nakládání s vodami a udělování výjimek pro použití závadných látek v rybnících

R. Faina

Přehled problémů týkajících se mokřadů a vody v krajině, přístup k jejich řešení

J. Fuksa

Rámcová směrnice o vodách a role obcí s rozšířenou pravomocí

R. Faina, R. Lhotský, P. Líkařová

Regulace chovu ryb v rybnících - legislativa a dotační politika

R.Faina, P. Líkařová

Regulace chovu ryb v rybnících - legislativa a dotační politika

R. Faina

Revitalizace mokřadů a drobných toků - cíle, možnosti, přístupy, dotační politika

D. Pithart, J. Pokorný

Říční a potoční nivy, rašeliniště - typy, funkce, ohrožení, obnova

D. Pithart, J. Pokorný

Říční a potoční nivy, rašeliniště - typy, funkce, ohrožení, obnova

I. Přikryl

Vlastnosti a význam různých typů rybníků v tvorbě a ochraně přírody

J. Pokorný, L. Pechar

Voda v krajině - vzájemné vazby a vztahy, antropogenní vlivy, ochrana vody a vodního prostředí v národních a nadnárodních programech.

R. Faina. I. Přikryl

Význam rybníků v tvorbě a ochraně přírody a vtahy mezi rybníkáři a ochranou přírody

R. Faina, I. Přikryl

Základní informace o chovu ryb a kontrole rybničního prostředí

B. Vykusová

Zdroje informací - publikace, internet, odborníci

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály