Důležité

 • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

  Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
 • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

  Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Václav Hauser

Nové přístupy k hospodaření na rybnících - Tisková konference

Dobrý den,

rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci prezentující nové přístupy k hospodaření na rybnících:

Dlouhodobě se snažíme hledat odpovědi na otázky:

 • Lze přírodě blízké rybářské hospodaření využít jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů?
 • Může jít ekonomický zisk ruku v ruce se zvýšením biodiverzity nebo stojí proti sobě?
 • Lze najít společnou řeč mezi vlastníky a uživateli rybníků a zájmy ochrany přírody?
 • Mohou určité kompromisy na obou stranách vést ke zlepšení stavu rybníků jako ekosystémů?
 • Je využití alternativních obsádek na rybnících se zvláštním statutem ochrany přírody cestou ke zlepšení stavu ekosystémů?
 • Mohu šetrně hospodařit na rybnících a přesto nebýt ztrátový?

Na všechny vaše otázky zodpoví erudovaní odborníci ze společnosti ENKI, o.p.s. a z Rybářské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:
Ing. Marek Baxa, Ph.D. – ředitel ENKI, o.p.s., hydrobiolog
Ing. Petr Hanzlík – vědecký pracovník ENKI, o.p.s., hydrobiolog
Ing. Ján Regenda, Ph.D. – akademický pracovník FROV JČU, laboratoř aplikované hydrobiologie

Kdy: 10.5.2023 v 10 hodin.
Kde: Rabenštejnská věž (1. patro), Panská 207/4, České Budějovice

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kröpfelová, Ph. D, (mobil: +420 724 154 828)
Předem děkuji za potvrzení účasti do úterý 9.5.2023 do 09:00 na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands 

Ve dnech 30. března až 1. dubna 2023 společnost ENKI, o.p.s. pořádala už 11 ročník mezinárodního mokřadního semináře –“International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands. 

Odborný seminář byl zaměřen převážně na problematiku funkce a využití přirozených a umělých mokřadů v kulturní krajině. Byly prezentovány mj. výsledky výzkumů zaměřené na zadržování živin v krajině, vhodný management rybničních ekosystémů, vliv malého vodní cyklu a skleníkových plynů na krajinu.

Workshop byl pořádán v rámci projektu “Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů”, který je podpořen z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

Na seminář přijelo 30 účastníků z 10 zemí a v průběhu 2 dnů bylo prezentováno 24 přednášek.

Přednesené příspěvky (autoři ENKI, o.p.s.):

Petr Hanzlík, Vendula Mikšovská 
Challenge named – Fish pond restoration

Jan Pokorný, Petra Hesslerová, Vladimír Jirka, Anna Huryna
Evapotranspiration as forgotten process of land air-conditioning and driving of water cycle

rybník.jpg

11th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands 

Ve dnech 30. března až 1. dubna 2023 společnost ENKI, o.p.s. pořádala už 11 ročník mezinárodního mokřadního semináře –“International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands. 

Odborný seminář byl zaměřen převážně na problematiku funkce a využití přirozených a umělých mokřadů v kulturní krajině. Byly prezentovány mj. výsledky výzkumů zaměřené na zadržování živin v krajině, vhodný management rybničních ekosystémů, vliv malého vodní cyklu a skleníkových plynů na krajinu.

Workshop byl pořádán v rámci projektu “Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů”, který je podpořen z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.

Na seminář přijelo 30 účastníků z 10 zemí a v průběhu 2 dnů bylo prezentováno 24 přednášek.

Přednesené příspěvky (autoři ENKI, o.p.s.):

Petr Hanzlík, Vendula Mikšovská 
Challenge named – Fish pond restoration

Jan Pokorný, Petra Hesslerová, Vladimír Jirka, Anna Huryna
Evapotranspiration as forgotten process of land air-conditioning and driving of water cycle

rybník.jpg

 

Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů

 

Podpořeno: Norskem prostřednictvím Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech
Číslo projektu: 3211100004
Příjemce podpory:
ENKI, o. p. s
Doba řešení projektu: duben 2022 – duben 2024
Partneři projektu: Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v ČB, Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni, Bundesamt für Wasserwirtschaft, Ökologische Station Waldviertel, Schrems, Rakousko
Lokality propůjčují: Vojenské lesy a statky, s. p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kontaktní osoba:  

      Bundesamt.png        ENKI.jpg       JcU.jpg       ssrv.jpg

     pro_Evropu.jpg       

 Anotace projektu:

Cílem projektu je ochrana cenných nebo obnova degradovaných rybničních lokalit formou alternativního rybníkářského hospodaření. V projektu pilotně testujeme využití alternativních rybích obsádek a ověřujeme udržitelný způsob hospodaření na vlastních pronajatých rybnících či na nádržích v majetku AOPK ČR nebo VLS ČR, tak aby rybníky splňovaly kritéria dobře fungujících a druhově bohatých ekosystémů.

Získané zkušenosti a postupy budeme představovat jako příklady dobré praxe odborné i širší veřejnosti. Proces testování alternativních obsádek otevírá i možnost vysazovat mizející, původní druhy ryb a umocnit tak dopad projektu nejen na ochranu ekosystému, ale i druhů naší původní ichtyofauny. Projektovým záměrem je tak racionálně propojit požadavky ochrany přírody s hospodářskými aktivitami, a to nejen rybářských subjektů.

Více na www.ochranarybniku.cz

https://m.facebook.com/people/Rago-Ochrana-rybn%C3%ADk%C5%AF/100083714782389/

//www.youtube.com/@rago-ochranarybniku">https://www.youtube.com/@rago-ochranarybniku

XXI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky  

Ve dnech 30. a 31. 1.2023 proběhl v zasedací místnosti ENKI, o.p.s. v Třeboni již XXI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky pořádaný na paměť Slavomila Hejného (1924-2001 a Dagmar Dykyjové (1914-2011) a ke Světovému dni mokřadů (od 2.2.1971).

V průběhu dvou dní byly prezentovány přednášky na různá témata. V prvním dni rezonovala tematika týkající se rybníků v souvislosti s udržitelným hospodařením a v souladu se zájmy ochrany přírody. Byly prezentovány první výsledky projektu Norských fondů RAGO. V odpoledním bloku byla připomenuta historie Ramsarské  úmluvy a souvislosti ratifikace této úmluvy Českou republikou. Další přednášky představily revitalizace mokřadů a jejich ochranu. Druhý den byly předneseny příspěvky o úloze mokřadů v krajině, představeny vzdělávací programy a moderní výuka role vegetace v krajině (projekty Tačr), funkce umělých mokřadů a vodohospodářských opatření v krajině.  Poslední blok byl věnován mokřadní ornitologii, biotechnologiím a půdní biologii.

Semináře se zúčastnilo 75 posluchačů z 20 různých institucí,
bylo předneseno 28 příspěvků.

Děkujeme všem účastníkům za vytvoření skvělé atmosféry a pozitivní ohlasy. Přednášejícím patří poděkování za jejich zajímavé příspěvky, které si můžete znovu připomenout v přiložených souborech. V seznamu příspěvků je uveden pouze první autor.

Bylo nám potěšením Vás přivítat po nucené pauze opět v Třeboni.

 

Modernizace a rozšíření služeb VTP ENKI za účelem zkvalitnění expertní činnosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality 

  

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

2014 - 2020

 PROGRAM SLUŽBY INFRASTRUKTURY

VIII. výzva

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_366/0025662

Popis projektu v detailu položky (Číst dál...)

článek zvěřejněný v časopise Vytápění, větrání, instalace 5/2021, sekce Environmentální problematika – Environmental Issues

Energetická výměna mezi zemským povrchem a atmosférou v závislosti na meteorologických podmínkách bez ohledu na obsah CO2 

 

Oblačnost a obsah vodní páry ve vzduchu určují v dané roční době množství přicházející sluneční energie na povrch země a tok tepla do atmosféry (skleníkový efekt).  Denní průběhy distribuce sluneční energie měřené netradiometrem a porovnání denní energetické bilance několika jasných a oblačných dnů jsou popsány v přiloženém článku (časopisu VVI 2021/5).

Pro poznání úlohy člověka v klimatu musíme sledovat efekty změny krajinného pokryvu (odlesnění, urbanizace, odvodnění) na ohřev krajiny a oběh vody. 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchPedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
ve spolupráci s ENKI, o.p.s. a Městem Dačice
Vás srdečně zvou na konferenci

Slunce – voda – vegetace – klima 

která se koná dne

20. 10. 2021, začátek ve 14:00 

 

v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, České Budějovice, místnost J 209, 1. patro

Vzhledem k současné pandemické situaci je konference organizována hybridní formou. Virtuální účast je možná zde

Detaily v pozvánce v příloze ke stažení :

 • Pacini, N., Pechar, L., & Harper, D. M. (2019). Chemical Determinands of Freshwater Ecosystem Functioning. In Freshwater Ecology and Conservation: Approaches and Techniques (Vol. Library od Congress Conttrol Number: 2018948522, pp. 89). Oxford: Oxford University Press.

Chemical equilibria in surface waters stem from complex interactions between physical background and living components of ecosystems. Catchments differ in geological background, climate, and land use; their run-off bears a distinctive chemical ‘fingerprint’. This chapter illustrates how the monitoring of standard parameters, such as oxygen, pH, conductivity, major ions, nutrients, and carbon, can lead to an interpretation of key aspects of the functioning of major ecosystem processes and how chemical constituents may affect the distribution of aquatic organisms. This requires understanding principles that underlie available measurement techniques and it demands a certain familiarity with the intrinsic variability of parameter values and of their chemical interaction. It is not required that field scientists be able to conduct detailed chemical assessments, but all should be able to collect samples yielding high-quality data. Therefore, detailed advice on chemical monitoring practice is provided, including sample collection, filtering, sample processing, and is discussed with the context of several case studies.

Strana 1 z 8

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

 • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály