Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Mobilní stožár

| Zpět na: Termovize

Mobilní terénní stanice na měření teplot a energetických toků na rozhraní země-atmosféra

 Zařízení na měření energetických toků, které umožňuje vytvořit teplotní mapu zkoumané plochy o velikosti řádu stovek m2. Slouží  k popsání osudu slunečního záření, dopadajícího na zemský povrch, tj. rozložení, transformaci a transport jeho energie. Zaznamenává absolutní a komparační měření teplot, vlhkostí, směru a rychlostí větru ve výškovém profilu 30 m a je určeno pro posouzení vlivu  vegetace na redistribuci energie dopadajícího  slunečního záření. Jeho pomocí lze porovnat metody a čidla měření radiačních teplot, teplot vzduchu nad porosty i teplot povrchů v přízemní vrstvě atmosféry.

 
Zařízení je mobilní, lze jej přepravovat na speciálním přívěsu za osobním automobilem. V současnosti je umístěné na experimentální ploše ENKI, o.p.s. nedaleko obce Domanín.

 

 

 

Účel:
 
- Výsledky slouží ke změření a pochopení fyzikální podstaty dějů, odehrávajících se v přízemní vrstvě atmosféry a především k porovnání rozložení teplot a následně energetických toků v rozdílných porostech v rámci biotopu a tím k popsání odezvy porostu na zásahy lidské činnosti.
- Zařízení postihuje a zaznamenává  dynamiku procesů ve zkoumané lokalitě.
- Slouží pro  kalibraci teplot z prostředků DPZ a porovnání teplot měřených na rozhraní půda -atmosféra.
 
Vybavení:
 
ve výšce 30 m
      Termovizní kamera FLIR PM695
      NET radiometr CNR-1 vyhřívaný 
      tj.   2x pyranometr CP-3 a 2x pyrheliometr

ve výšce 7.5,  15,  22.5  a 30m
     anemometr   - směr a rychlost větru
     RV +t    snímače teploty a relativní vlhkosti

u paty stožáru
     2x   teplota
     1x půdní vlhkost
     1x půdní radiace
 
Na obrázku vlevo - mobilní stožár, vpravo - termokamera v ochranném bezpečnostním pouzdře.
 
Základna stožáru na experimentální ploše v Domaníně.
 
 
První snímky z termokamery z 30m výšky. Vlevo - snímek ležících postav, vpravo - snímek teplotních stínů. Pokusné osoby již stojí na okraji plochy.   
 
Přeprava stožáru a zařízení
 


Termální snímky porostů během dne, které slouží k přesnější kalibraci termovize v DPZ.

Naposledy změněno středa, 13 listopad 2013 10:39

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály