Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Termovize

Termovize

obsah v přípravě

Letecká termovize

Stránka v přípravě.

Mobilní terénní stanice na měření teplot a energetických toků na rozhraní země-atmosféra

 Zařízení na měření energetických toků, které umožňuje vytvořit teplotní mapu zkoumané plochy o velikosti řádu stovek m2. Slouží  k popsání osudu slunečního záření, dopadajícího na zemský povrch, tj. rozložení, transformaci a transport jeho energie. Zaznamenává absolutní a komparační měření teplot, vlhkostí, směru a rychlostí větru ve výškovém profilu 30 m a je určeno pro posouzení vlivu  vegetace na redistribuci energie dopadajícího  slunečního záření. Jeho pomocí lze porovnat metody a čidla měření radiačních teplot, teplot vzduchu nad porosty i teplot povrchů v přízemní vrstvě atmosféry.

 
Zařízení je mobilní, lze jej přepravovat na speciálním přívěsu za osobním automobilem. V současnosti je umístěné na experimentální ploše ENKI, o.p.s. nedaleko obce Domanín.

 

 

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály