Důležité

 • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

  Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
 • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

  Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Využití fytomasy

| Zpět na: Solární energetika

Produkce a zpracování bioplynu patří mezi dlouho známé a využívané technologie získávání energie z obnovitelných zdrojů. Za bioplyn se označuje směs metanu a oxidu uhličitého, která vzniká při anaerobní fermentaci (kvašení bez přístupu kyslíku) organického materiálu, biomasy. Tato biomasa je různého původu, nejčastěji jde o odpady ze živočišné výroby (kejda, hnůj), čistírenský kal nebo zbytky z potravinářského průmyslu. V poslední době se o bioplynových technologií hovoří i v souvislosti s využitím rostlinné biomasy pro produkci bioplynu.

 

Vznikající bioplyn se dále využívá, dnes nejčastěji jako palivo pro tzv. kogenerační jednotky, zařízení, které spálením bioplynu vyrábí současně elektrický proud a teplo. Pro sofistikovanější využití, například jako paliva pro motorová vozidla nebo pro směšování se zemním plynem je potřebné surový bioplyn zbavit příměsí, především sirovodíku, což je technologie velmi nákladná.

ENKI, o.p.s. spolupracuje se společností R.A.B. s.r.o., která provozuje zemědělskou bioplynovou stanici vybudovanou již v roce 1974 a dále se společností ČOV, s.r.o., se kterou například organizovala mezinárodní konference “Možnosti zvýšení výroby bioplynu u stávajících zařízení“ a “Výstavba a provoz bioplynových stanic“ v letech 2005 a 2006.

E Biopl st v TřeboniBioplynová stanice v Třeboni

V oblasti bioplynu se zaměřujeme především na následující aktivity:

 • Výzkum a vývoj v oblasti kofermentačních technologií
 • Bioplynové technologie jako prvek procesu recyklace živin a energie v hospodářské krajině
 • Inovační vývoj metod čištění bioplynu

F Poloprovozní ověrovací zařízeníPoloprovozní ověřovací zařízení
pro bioplynové technologie - CBC Phare

V rámci těchto projektů je ENKI, o.p.s. vybaveno unikátním poloprovozním zařízením pro testování zvolených substrátů, měření vznikajícího bioplynu jak kvantitativně, tak kvalitativně. Zároveň má k dispozici laboratorní vybavení pro provádění screeningových testů produkce bioplynu.

V oblasti bioplynových technologií ENKI, o.p.s. úspěšně realizovala investiční projekty PHARE CBC:

“Zařízení na úpravu a využití odpadní fytomasy při výrobě bioplynu“ 2004-2006

“Poloprovozní ověřovací zařízení pro bioplynové technologie“ 2005-2006

Další řešené projekty:

 • Nepotravinářské využití biomasy v energetice
 • RECORA (Renewable Energy Cooperation of Rural Areas) - INTERREG IIIC
 • Intenzifikace produkce bioplynu
Naposledy změněno středa, 05 prosinec 2012 12:10

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

 • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály