Vytisknout tuto stránku

Optické rastry

Zveřejněno v: Solární energetika

Optickým rastrem rozumíme opakovaný vzor, nanesený na vnitřní plochu skleněné tabule, který odráží či láme do požadovaného směru paprsky přímé složky slunečního záření. Optický rastr působí vždy jako separátor přímé a difúzní složky slunečního záření. Difúzní složku propouští prakticky beze změn a umožňuje pracovat se složkou přímou.

Rastrové čočky zabudované ve střešní konstrukci či fasádě stavby zajišťují přirozené a rovnoměrné osvětlení interiéru a umožňují kombinovat pasivní a aktivní využití sluneční energie pro ohřev interiéru, vody a otop.

Pasivním využitím rozumíme využití skleníkového efektu v interiéru, jehož střecha je tvořena transparentní krytinou - skleněným rastrem provedeným zpravidla ve formě izolačního dvojskla. Přes dvojsklo proniká do místnosti krátkovlnné světelné záření. To je pohlceno různými prvky interiéru, přemění se na teplo a ohřeje interiér. Ten potom vyzařuje dlouhovlnné tepelné záření, které však sklo již nepropouští zpět. Tím dojde k dalšímu výraznému ohřátí interiéru.

Aktivním využitím rozumíme využití transparentní krytiny - lineární rastrové čočky ze skla- jako inteligentní žaluzie. Čočka soustřeďuje paprsky přímé složky slunečního záření do ohniskové přímky, kde jsou umístěny pohyblivé absorbéry, kterými protéká teplonosná kapalina. Ta se ohřívá a je odváděna z prostoru. Tím chráníme interiér před přesvětlením a přehřátím. Získanou tepelnou energii lze použít pro ohřev užitkové vody nebo pro otop s časovým posunem den - noc. V případě, že se nám sluneční energie nedostává, můžeme vychýlit absorbéry mimo ohniska. Přímé záření potom proniká dovnitř a ohřívá interiér.

V praxi je využívána lineární rastrová (Fresnelova) čočka korigovaná pro kolmý dopad slunečního záření (LFČ) v kombinaci s pohyblivým rámem s absorbéry, která je vestavována do šikmých střech (stacionární kolektor Solarglas SG1). V současné době probíhá vývoj dalších typů optických rastrů (aktivních i pasivních), použitelných pro tzv. energetické fasády. Jedná se jednak o lineární rastrovou čočku korigovanou na šikmý dopad záření, která je obdobou LFČ, jednak o pasivní odrazné rastry, které v létě odrážejí přebytečnou energii tak, aby nezatěžovala interiér, a v zimě energii propouštějí a umožňují ohřev interiéru.

Naposledy změněno sobota, 27 říjen 2012 08:13