Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Funkce krajiny

| Zpět na: Mokřady a voda v krajině

Ekologické funkce krajiny definují toky energie, vody a látek. Hlavním předpokladem rozumného využívání krajiny je pochopení úlohy energie a jejího dynamického činitele - vody. Pro funkční (zdravou) krajinu je charakteristický uzavřený (krátký) koloběh vody. Předpokladem pro uzavření vodního koloběhu je dostatečné zásobení vodou a přítomnost funkčních porostů se schopností vysoké evapotranspirace, jako jsou lesy a mokřady. Za optimálních podmínek se na evapotranspiraci spotřebuje až 80 % dopadající sluneční energie (viz Obr. 1). Vodní pára pak na chladnějších místech nebo po nočním ochlazení kondenzuje a tvoří se místní srážky či rosa. Energie uložená ve formě skupenského tepla se po kondenzaci uvolňuje a přispívá k vyrovnávání teplotních rozdílů mezi dnem a nocí a mezi místy. Voda cirkuluje v malých množstvích na krátké vzdálenosti. Časté a pravidelné místní srážky udržují vyšší hladinu spodní vody.

Dojde-li v důsledku lidské činnosti k rozsáhlému narušení přirozeného vegetačního pokryvu (velké zemědělské plochy, městské zástavby, krajina narušená povrchovou těžbou), vodní cyklus se otevírá. Voda cirkuluje převážně v otevřeném (dlouhém) koloběhu. Sluneční energie se přeměňuje hlavně na teplo, evapotranspirace je vzhledem k nedostatku vegetace a vody nízká. Dochází k výrazným výkyvům teploty v průběhu dne. Vodní pára je teplým vzduchem unášena daleko odtud a kondenzuje nad mořem, pobřežím či vzdálenými pásmy hor. Většina vypařené vody se tedy z krajiny ztrácí. Srážky přicházejí převážně od moře, jsou méně časté a značně kolísají v rozsahu. Hladina podzemní vody v důsledku nepravidelných srážek silně kolísá. Půda se přehřívá a vysušuje a snižuje se její schopnost zadržovat vodu a látky. V suché prohřáté půdě probíhá oxidativní rozklad organické hmoty rychleji než v půdě nasycené vodou.

Společnost ENKI, o.p.s. se dlouhodobě zabývá možnostmi zlepšení základních ekologických funkcí kulturní krajiny, ať v projektech zaměřených na vývoj metod stanovení toků energie a látek v ekosystémech s implikací na fungování krajiny nebo v projektech měřících odtoky látek a vody ze zemědělského povodí s možností začlenění odtékajících živin do potravního řetězce v rybničním hospodaření.

Společnost ENKI, o.p.s. se dlouhodobě zabývá také managementem a rekultivací antropogenně ovliněných lokalit, např. lokalit poznamenaných povrchovou těžbou apod.

dunajovice

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály