Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Mokřady a voda v krajině

Ekologické funkce krajiny definují toky energie, vody a látek. Hlavním předpokladem rozumného využívání krajiny je pochopení úlohy energie a jejího dynamického činitele - vody. Pro funkční (zdravou) krajinu je charakteristický uzavřený (krátký) koloběh vody. Předpokladem pro uzavření vodního koloběhu je dostatečné zásobení vodou a přítomnost funkčních porostů se schopností vysoké evapotranspirace, jako jsou lesy a mokřady. Za optimálních podmínek se na evapotranspiraci spotřebuje až 80 % dopadající sluneční energie (viz Obr. 1). Vodní pára pak na chladnějších místech nebo po nočním ochlazení kondenzuje a tvoří se místní srážky či rosa. Energie uložená ve formě skupenského tepla se po kondenzaci uvolňuje a přispívá k vyrovnávání teplotních rozdílů mezi dnem a nocí a mezi místy. Voda cirkuluje v malých množstvích na krátké vzdálenosti. Časté a pravidelné místní srážky udržují vyšší hladinu spodní vody.

Umělé mokřady jsou systémy určené pro čištění odpadních vod. Jsou navrhovány a stavěny tak, aby při čištění byly využívány procesy, které probíhají v přirozených mokřadech. Informace o stavbě, fungování, využití, typech a výhodách a nevýhodách naleznete v publikaci Jana Vymazala: Kořenové čistírny odpadních vod (2004).

Ve druhé polovině 20. století se v souvislosti s intenzifikací chovu kapra a celkovou intenzifikací zemědělství výrazně zvýšil přísunu minerálních živin do vodních nádrží. Úživnost (trofie) vody byla navíc záměrně zvyšována aplikací minerálních hnojiv, intenzivním vápněním, organickým přihnojováním a aplikací krmiv. To umožnilo na jedné straně zvýšení hustoty obsádek a tedy produkce ryb (několik stovek kg/ha oproti 50 až 100 kg/ha dosahovaným ve 30. letech 20. století), na straně druhé se však výrazně změnil chemizmus vody a došlo ke snížení druhové rozmanitosti (diverzity) rybničního ekosystému. Trend vysokých obsádek, který dosud přetrvává, je z hlediska vlivu na biologickou hodnotu rybničních ekosystémů značně nešetrný. Navíc nepříznivě ovlivňuje i vlastní efektivitu rybářského hospodaření.

Rekultivace těžebních jam

V příloze článek M.Kosíka pojednávající o dané problematice rekultivace těžebních jam

Přírodní koupaliště

Naše firma se od roku 2012 zabývá expertním poradenstvím v oblasti přírodních koupališť – BIOTOPŮ, na kterých je zajišťována kvalita vody přírodními mechanismy. Hodnotíme biologický i chemický stav dočišťovacích lagun i samotných koupacích „bazénů“.  Provádíme analýzy zoo a fytoplanktonu, měření fyz.-chem. parametrů vody v terénu a následně i ve vlastní akreditované laboratoři.

Ukazuje se, že navržené technologie nefungují dle představ zadavatelů, a proto je nutné hledat a upozorňovat na nedostatečné mechanismy a často i na zapomenuté principy (samo)čištění vody.

V současné době se intenzivně věnujeme přírodnímu koupališti Lazna v Borovanech a přírodnímu koupališti Pohoda v Sezimově Ústí. V letech 2013 a 2014 jsme řešili přírodní koupací biotop Kotynka v Dobřanech.

Hlavním problémem na všech sledovaných koupalištích je udržení přijatelné průhlednosti vody alespoň 80 cm po celou koupací sezónu.

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály