Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Metodiky a přístroje

| Zpět na: Laboratoř

Identifikace pracovních postupů

Název zkoušky

Identifikace pracovního postupu

Rozšířená nejistota

Vodivost (konduktivita)

ČSN EN 27 888

5%

Reakce vody pH

ČSN ISO 10 523

5%

Indikace změny na hladině, průhlednost

ČSN EN ISO 70 27

5%

Alkalita KNK4.5

ČSN EN ISO 9963-1 –potenciometrická indikace

10%

SO42-, Cl-

ČSN EN ISO 15 682

20%

NO3-N

ČSN EN ISO 13 395

15%

NH4-N

ČSN EN ISO 11 732

15%

NO2-N

ČSN EN ISO 13 395

15%

PO4-P

ČSN EN ISO 15681-1,
ČSN EN ISO 6878

15%

TN

ČSN EN ISO 11905-1 – metoda oxidační mineralizace peroxosíranem

20%

TP

ČSN EN ISO 15681-1,
ČSN EN ISO 6878

15%

CHSKCr

ČSN ISO 15705

20%

NL

nenormalizovaný postup

5%

Chl a

nenormalizovaný postup

5%

Turbidimetrické měření zákalu

nenormalizovaný postup

5%

Fluorescence

nenormalizovaný postup

5%

Celkový uhlík (TC)

ČSN EN 1484

5%

Anorganický uhlík (IC)

ČSN EN 1484

5%

Celkový organický uhlík (TOC)

ČSN EN 1484

15%

Sušina

SOP 02 (ČSN EN 12880,
ČSN ISO 11465)

5%

Ztráta žíháním

SOP 03 (ČSN EN 15169,
ČSN EN 12880)

5%

Přístrojové vybavení

Vodivost (konduktivita) – měříme na přístroji firmy WTW Multi 340i přímo v místě odběru

Teplota vody – měříme na přístroji firmy WTW Multi 340i přímo v místě odběru

pH – měříme na přístroji firmy WTW Multi 340i přímo v místě odběru a poté v laboratoři na přístroji firmy SCHOTT - TitroLine alpha plus

Rozpuštěný kyslík – měříme na přístroji firmy WTW Multi 340i přímo v místě odběru, nebo na přenosném altimetru HACH LANGE HQ40D

Průhlednost vody - Zs – měří se přímo v terénu pomocí Secchiho desky. Zpravidla se doplňuje stanovením zákalu, který se spolu s fluorescencí měří v laboratoři přístrojem Aquafluor firmy Turner Designs

KNK4.5 – kyselinová neutralizační kapacita vody (alkalita) – stanovuje se titrací 0,1M kyselinou chlorovodíkovou na přístroji firmy SCHOTT - TitroLine alpha plus

SO4,Cl – stanovují se metodami kontinuální průtokové spektrofotometrie – za použití přístroje firmy FOSS TECATOR – FIAstar 5012

NO3-N, NH4-N, NO2-N, PO4-P, TN, TP – stanovují se metodami kontinuální průtokové spektrofotometrie – za použití přístroje firmy FOSS TECATOR – FIAstar 5000. U celkového dusíku a celkového fosforu (TN,TP) byla před měřením provedena mineralizace pomocí persulfátu (K2S2O8) při teplotě 150°C. Celkový dusík a fosfor se stanovují ve dvou frakcích, ve vzorku filtrovaném   přes skleněné filtry GF/C jako rozpuštěný   N a P, a ve vzorku filtrovaném přes 100 um   (TN -100, TP – 100). Z rozdílu výsledků lze vypočítat koncentraci partikulovaného dusíku a fosforu (PN, PP)

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku – stanovení se provádí pomocí zkumavkových setů firmy MERCK a měřením pomocí přístroje firmy WTW MultiLab P5 nebo Spectroquant Picco

TC, IC, TOC – celkový, anorganický a organický uhlík. Metoda je založena na oxidaci organických látek na oxid uhličitý. Analyzátor pracuje na principu vysokoteplotního spalování s NDIR detektorem. Analýzu provádíme na přístroji FORMACS HT TOC firmy Skalár

NL – nerozpuštěné látky – stanovení spočívá v kvantitativním zachycení nerozpuštěných látek z přesně odměřeného objemu homogenního vzorku na GF/C filtru a následným vysušením filtru při teplotě 105oC do konstantní hmotnosti

Rozpuštěné látky (sušené) – stanovení pomocí sušárny Venticel

Huminové látky – stanovení pomocí přístroje HELIOS alpha nebo přístroj Avantec

Chl a - stanovení chlorofylu a – se provádí extrakcí zfiltrovaného vzorku v organickém rozpouštědle a následným spektrofotometrickým měřením na přístroji HELIOS alpha

Hydrobiologický a hydrofytologický rozbor vzorků
Sušina a ztráta žíháním – u pevných materiálů pomocí sušárny Venticell a pece 003 LP nebo pomocí přístroje PRIMACS MCS firmy Skalár

Naposledy změněno úterý, 07 leden 2020 08:27

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály