Vytisknout tuto stránku

Externí audity

Zveřejněno v: Laboratoř

Možnost provádění externích auditů ve zkušebních laboratořích dle normy ISO/IEC 17025

Zaměstnanci laboratoře jsou držitelem platného osvědčení – „Manažer kvality laboratoře – základní znalosti a dovednosti“ a osvědčení „Vedoucí a manažer kvality laboratoře II“. Na základě těchto osvědčení jsou schopni provádět externí audity ve zkušebních laboratořích.