Důležité

 • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

  Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
 • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

  Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Laboratoř

Laboratoř nabízí akreditovaný odběr vzorků vod, dnových sedimentů a jiných pevných materiálů (zemina, rašelina, písek) a jeho následné zpracování v ENKI, o.p.s. - zkušební laboratoři.

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1612.

V naší laboratoři pro Vás zajistíme:

 • Akreditovaný odběr vzorku sedimentu, analýzy sedimentu, laboratorní analýzy a zpracování
 • Průzkum vodních nádrží a poradenství
 • Zpracování a analýzy vzorku sedimentu v akreditované laboratoři
 • Vyhodnocení výsledků analýz dle požadavků Vyhlášky č. 257/2009 Sb.
 • Odběr vzorku a zjišťování agrochemických vlastností půdy, na kterou má být sediment použit
 • Zpracování studie o možnostech využití sedimentů z vodních nádrží
 • Používání sedimentů na zemědělské půdě
 • Monitoring parametrů životního prostředí
 • Odběr vzorků povrchových vod, jejich kompletní analýzu v laboratoři a vyhodnocení výsledků
 • Kontrolu kvality vody ve studních

Zkušební laboratoř zajišťuje proces vzorkování dnových sedimentů od zpracování vzorkovacího plánu, přes odběr vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení výsledků, případně zpracování studie s návrhem řešení možnosti využití sedimentu na orné půdě (dle platné legislativy – vyhlášky č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě).

Cenová nabídka vám bude zpracována po telefonické případně e-mailové domluvě s vedením laboratoře. Kontaktujte, prosím, Ing. Janu Šulcovou, tel.: 724154829.

Externí audity

Možnost provádění externích auditů ve zkušebních laboratořích dle normy ISO/IEC 17025

Zaměstnanci laboratoře jsou držitelem platného osvědčení – „Manažer kvality laboratoře – základní znalosti a dovednosti“ a osvědčení „Vedoucí a manažer kvality laboratoře II“. Na základě těchto osvědčení jsou schopni provádět externí audity ve zkušebních laboratořích.

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

 • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály