Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Sborník konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“, Most 2013

| Zpět na: Konference, semináře, kurzy

Ve dnech 16. - 18. dubna 2013 proběhla v Mostě konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Během tří dnů zaznělo 45 přednášek a představeno bylo 9 posterů.

Děkujeme všem účastníkům konference za příjemnou atmosféru, kterou navodili a doufáme, že jsme se neviděli naposledy.

Taktéž děkujeme všem partnerům konference za podporu, kterou jí věnovali.

 

Konference byla pořádána s finanční podporou EU
v rámci programu OPPI EU

 

 

 Partneři konference:

 

 

 ABECENÍ SOUPIS PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A JEJICH PŘÍSPĚVEK DO SBORNÍKU

Obálka sborníku + tiráž   pdf
Bartůňková, K., Sokol, Z. - Vliv nově vzniklé jezerní plochy na mikroklima   pdf
Brejcha, J., Vaidišová, L. - Kvalita ovzduší v revitalizované lokalitě jezera Most   pdf
Čadková - Společenstva vodních bezobratlých lomového jezera Medard   pdf
Čech - Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů   pdf
Čermák - Úvodní slovo   pdf
Černík - Zkušenosti s využitím mokřadních systémů pro čištění důlních vod   pdf
Dolný - Důlní poklesy jako nová centra biodiverzity bezobratlých případová studie výskytu vážek na Karvinsku   pdf
Duras - Vodárenské využití pískovny – Ostrožská Nová Ves   pdf
Duras - Zatopený lom Ejpovice a kvalita vody   pdf
Fott - Hromadný výskyt velkých mixotrofních nálevníků (Stentor) v jezeře Barbora u Teplic   pdf
Fultner - Jezero Most – zhodnocení stabilitních poměrů konečných svahů v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Most – Ležáky   pdf
Geriš - Diverzita sinic a řas rekultivované lokality Růženin lom   pdf
Halíř - Důlní činnost a rekultivace na Mostecku   pdf
Hrazdíra - Sanace a rekultivace bývalého hnědouhelného lomu Medard – Libík   pdf
Jankovská - Minulost největšího původního   pdf
Kabrna - Dlouhodobý vývoj kvality vody v zatopeném lomu Barbora   pdf
Kabrna - Voda jako nástroj obnovy krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí   pdf
Konvalinková - Jezera a mokřady lomů a pískoven společnosti Českomoravský štěrk, a.s.   pdf
Kosík - Vývoj zooplanktonu napouštěného jezera Medard   pdf
Kostkan - Chomoutovské jezero u Olomouce   pdf
Kružíková - Vývoj napouštění jezera Most   pdf
Neruda - Hydrická rekultivace jezera Most   pdf

Novák - Klima severozápadních Čech a jeho možné změny v případě realizace Moře klidu.

  pdf
Novotná - Hrdibořické rybníky – příklad vazby rašelinišť a drenážních oblastí hydrogeologických struktur   pdf
Pecharová - Obnova jezerní krajiny – odkaz Ivana Svobody   pdf
Pěchotová_Hais - Vývoj a predikce krajinných změn třeboňských pískoven   pdf
Peterka - Vývoj rybích společenstev důlních jezer Milada, Most a Medard   pdf
Plíšek - Technické aspekty realizace vodního díla Moře klidu v severozápadních Čechách   pdf
Přikryl - Kvalita vody napouštěného jezera Medard   pdf
Přikryl - Vývoj kvality vody v jezeře Chabařovice během napouštění a po napuštění   pdf
Řehoř - Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera  Most   pdf
Sixta - Jezero Most - marketing   pdf
Skácelová - Dominanty planktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí   pdf
Stalmachová_Lacková - Význam poklesových kotlin v těžební krajině Horního Slezska   pdf
Šimková - Zatápění zbytkové jámy Medard na Sokolovsku   pdf
Šinko - Zatopená štěrkopískovna jako brána invaze Pectinatella magnifica do Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko   pdf
Štýs - Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny   pdf
Švec - Sanace a rekultivace zbytkové jámy lomu Ležáky – Most   pdf
Tichánek_Tropek - Společenstva vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky   pdf
Vágnerová - Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhlených lomů   pdf
Valvoda - Jezero Medard - monitoring podzemních vod v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Medard – Libík   pdf
Vrbová - Jezera ve zbytkových jamách po těžbě hnědého uhlí v Německu   pdf
Vrzal - Meromiktická jezera ve vybraných posttěžebních oblastech ČR   pdf
Zavadil - Obojživelníci kaolinových lomů   pdf
Zavadil - Ptáci kaolinových lomů   pdf
Zavřel - Systém GeoTube   pdf

 

 

 

 

Naposledy změněno úterý, 15 září 2015 07:03

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály