Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

konference „Voda ve městech a okolní krajině“

| Zpět na: Konference, semináře, kurzy

konference „Voda ve městech a okolní krajině“

Dačice, 15. 11. 2016

Dne 15. 11. 2016 se konala konference „Voda ve městech a okolní krajině“. Konference proběhla v hlavním sále kulturního domu Beseda v Dačicích. Konferenci organizoval Městský úřad Dačice a ENKI, o.p.s, zajišťovala odborný program. Zúčastnilo se jí přibližně 70 posluchačů. Pozvání přijali i náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství Ing. Aleš Kendík a náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

Své příspěvky na zajímavá témata přednesli odborníci z ČVUT (Doc. Jaroslav Pollert, Ph.D. a Doc. Ing. Jana Nábělková, Ph.D.) a státního podniku Povodí Vltavy, a.s (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.). Příklady z praxe přednesl Ing. Miroslav Hrib, Ph.D. ze společnosti Vodales, s.r.o. Zvolen.

Za společnost ENKI přednesli příspěvek:

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc - zahajovací příspěvek Úloha rostliny a vody v klimatu měst a regionu.

Doc. RNDr. Libor Pechar, CSc - Kvalita vody v produkčních rybnících – význam živin, planktonu a rybí obsádky.

Ing. Martin Musil, Ph.D. - Rybník Rod na Třeboňsku - tříleté zkušenosti se sníženou rybí obsádkou pro zajištění podmínek vodních ptáků.

Ing. Marek Baxa - Přírodní koupaliště Lazna v Borovanech – čtyřleté zkušenosti s udržováním kvality vody biologickými postupy.

Všem děkujeme za účast a věříme, že se obdobné konference budou konat častěji.

Naposledy změněno úterý, 06 prosinec 2016 14:02

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály